Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący od 1.09.2015r.

Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSOiZ w Mońkach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

Zatrzymaj banner przewijany
Dołącz do naszej szkoły! :: Dołącz do naszej szkoły! ::