Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych o numerze nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 który został ogłoszony w dniu 03.04.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych o numerze nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19...

Informacja o wyniku otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o numerze RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 który został ogłoszony w dniu 28.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz.1431) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego...

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o numerze RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 który został ogłoszony w dniu 28.09.2018roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o numerze RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 który został ogłoszony w dniu 28.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

RODO

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Małgorzata Pogorzelska telefon :533728733 adres e-mail : malgosiapzawady@wp.pl

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole w Mońkach do zatrudnienia na stanowisko...

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r. poz. 902) informuję, że w wyniku wstępnej selekcji...

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informatyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15, na czas określony w wymiarze całego etatu. I. Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie informatyczne, posiadanie nieposzlakowanej opinii, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigan

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole w Mońkach do zatrudnienia na stanowisko...

Zatrzymaj banner przewijany
Dołącz do naszej szkoły! :: Dołącz do naszej szkoły! ::